Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

COMPLIANCE PORADENSTVÍ

Úspěch podnikání bez rizika
Podnikatelské prostředí je náročný a nepřehledný terén. Musíte zvítězit nejen nad konkurencí, ale také nad mnoha legislativními předpisy, vyhláškami a nařízeními. Sledování změn v této oblasti je velmi časově náročné. S naším poradenstvím budete podnikat bez obav.

Co znamená compliance poradenství

V podnikání je nutné řídit se celou řadou pravidel. Compliance má za cíl nastavit interní procesy tak, aby byly v souladu s těmito pravidly. Compliance hlídá trestněprávní odpovědnost, ale i dodržování postupů v souladu s pracovním a smluvním právem. Zabývá se diskriminací, šikanou, korupcí, ochranou osobních údajů, praním špinavých peněz a další problematikou.

Kontroly dodržování předpisů

Porušení pravidel, která jsou dány zákony, vyhláškami a předpisy jsou postihovány velmi vysokými pokutami a mohou skončit až soudním řízením. Dodržování pravidel je kontrolováno celou řadou orgánů a institucí. Externí compliance poradce je účinnou prevencí, jak projít kontrolami bez sebemenších potíží a negativních zjištění.

Kontrolní orgány v ČR:

 • Česká obchodní inspekce,
 • Česká národní banka,
 • FAU Ministerstva financí,
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu,
 • a řada dalších.
Proč externí compliance poradenství od ZENRON

Odborná poradenská firma se postará o to, aby identifikovala ve společnosti všechny činnosti, které podléhají externím kontrolám pravidel. Prověří, zda dochází k dodržování legislativních a jiných nařízení a doporučí postup k optimalizaci interních procesů. Zároveň se postará o kontrolu smluvní dokumentace, případně vypracuje novou. Compliance poradce se bude starat o pravidelné školení vašich zaměstnanců, bude monitorovat legislativní změny, které se dotýkají vašeho předmětu podnikání a pravidelně vás informovat. Minimalizujete rizika sankcí ze strany kontrolních orgánů za porušení legislativních norem.

Spoluprací s externí compliance poradenskou agenturou ZENRON získáte:
 • interní provoz organizace v souladu s právními předpisy,
 • tvorbu vnitřních předpisů,
 • opatření proti praní špinavých peněz,
 • dodržování předpisů v oblasti lidských zdrojů,
 • školení zaměstnanců (eliminace negativních jevů jako diskriminace a šikana),
 • plnění povinností ve vztahu k zákazníkům nebo klientům,
 • asistenci při kontrolách dozorových orgánů,
 • kontrolu smluvní dokumentace.
Další služby compliance poradce

Externí nezávislá poradenská agentura ZENRON s týmem svých právníků a konzultantů vám může být nápomocna nejen v běžné podnikatelské činnosti, ale také v případě, kdy se chystáte k registraci nové společnosti nebo získání nejrůznějších povolení a licencí. Získat například licenci pro obchodování s cennými papíry, pro poskytování nebankovních půjček nebo investičních zprostředkovatelů není snadné. Compliance poradce vás může v řízení zastupovat a postarat se o bezproblémový průběh celého procesu.

Renomovaná kancelář ZENRON a její zkušený právní tým vám pomůže se správným nastavením pravidel a proškolí vaše zaměstnance, aby bylo sníženo riziko trestní odpovědnosti a nejrůznějších sankcí. Poškození dobrého jména společnosti nebo únik informací znamená škodu, kterou často nejde ani vyčíslit penězi. Obraťte se na tým našich odborných pracovníků a rizikům předcházejte!

 

Rádi vám představíme naše služby při krátké informativní schůzce.

Zeptejte se nás a sestavíme vám řešení na míru vašich potřeb.