Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

 ZALOŽENÍ A SPRÁVA INVESTIČNÍHO FONDU

Progresivní cesta k zisku. Využití kolektivního investování pro vytváření zisku je známý postup po desetiletí. Pravidla a postupy pro založení investičního fondu či investiční společnosti jsou však méně známá. Časovou a administrativní náročností procesu se nenechejte odradit. Pomůžeme vám!

Investiční fond, unikátní nástroj zhodnocení kapitálu, daňově zvýhodněný příjem

Základní myšlenkou investičního fondu je zhodnocování peněz od jednotlivých vkladatelů a společné dosažení zisku za nízkého rizika. Je to možné zejména díky rozložení rizik, protože fondy umožňují investovat do celé řady různých záměrů, dle investiční strategie. Rozložení peněžních prostředků do více aktivit je pro vkladatele mnohem bezpečnější. Vkladatelé profitují zejména na působení takzvané finanční páky. Zisk je tím větší, čím větší je objem investovaných prostředků. Koncept investičních fondů je starý více než 150 let a stále se jedná o jednu z nejefektivnějších forem zhodnocení peněz ve vztahu k podstupovanému riziku. První investiční fond byl založen ve Skotsku a brzy si našel mnoho spokojených klientů.

V rámci investičního fondu se zhodnocují peníze mnoha vkladatelů, diverzifikuje se riziko a vkladatel získává odbornou a profesionální správu fondu. Investiční fond má podobu právnické osoby, zpravidla se jedná o akciovou společnost. Do fondu se prostředky vkládají upisováním akcií. Každý z investorů se stává akcionářem.

Založení investičního fondu

Založení investičního fondu je velmi náročný proces, který vyžaduje dlouhodobou přípravu podkladů. Neobejdete se bez právního a daňového poradenství. Je třeba připravit úpis akcií, stanovy, žádost o zápis do seznamu investičních fondů a mnoho dalšího. Je nutné vnímat i vazbu na místní podmínky regulátora, v ČR je to ČNB, v UK je to FCA.

Co to znamená FKI – fond kvalifikovaných investorů?

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je efektivním nástrojem kolektivního investování na základě určené investiční strategie, není však určen ke shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, ale od kvalifikovaných investorů - osob, kteří písemně prohlásí svou kvalifikaci, že mají zkušenosti s investováním do aktiv Fondu kvalifikovaných investorů FKI. Minimální výše investice kvalifikovaného investora je 1.mil. Kč.

Fondy kvalifikovaných investorů tak umožňují i menším investorům podílet se na zajímavých investicích, které byly dříve vyhrazeny třeba jen institucionálním velkým investorům a bankám.

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) má minimálně 2 kvalifikované investory, jejich maximální počet zákon však neomezuje, každý z investorů musí být s vkladem nejméně 1 milion Kč.

Vlastní kapitál FKI musí do 1 roku ode dne získání povolení ČNB dosáhnout alespoň 1.250.000€.

Fondy kvalifikovaných investorů, FKI mohou vznikat jako podílové fondy bez právní subjektivity nebo jako investiční fondy ve formě a.s.

Do zakládání investičního fondu se pusťte ve spolupráci s profesionální poradenskou firmou ZENRON a jejími partnery, kteří vás společně provedou celým administrativním a úředním procesem. 
Ve spolupráci s renomovanou kanceláří ZENRON a jejími partnery, kteří mají mnohaleté zkušenosti v oboru, bude pro vás založení investičního fondu pohodlné, snadné a s minimálními náklady na čas a finanční prostředky. S pomocí našich zkušených a kvalifikovaných odborníků můžete mít investiční fond založený velmi rychle! Rádi vám sdělíme podrobnosti.

Daňové zvýhodnění pro investiční fondy

Pokud je fond takzvaným základním investičním fondem podle zákona o daních z příjmu je daňové zvýhodnění sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 5 % oproti standardní sazbě 19 %.

Daňový experti ZENRONu Vám rádi navrhnou vhodnou strukturu s maximální úsporou času a prostředků.

Kde a Kdy je vhodné založit investiční fond ? Jak funguje LP ? Co je to PLC ? Jak je to s místní regulací ? a na mnoho dalších otázek jsme připraveni Vám odpovědět díky mnohaleté zkušenosti našich partnerů a celého týmu ZENRON.

Pro naše klienty zakládáme několik typů fondů dle investiční strategie:

1) Private equity fund

Private equity fund je v českých podmínkách obvykle uzavřeným investičním fondem, spíše klubového typu. Může investovat peněžní prostředky jen do aktiv, která nejsou veřejně obchodovatelné. V praxi bývají investice takových fondů vkládané do začínajících společností, do podílů v atraktivních společnostech mohou být investovány i do společností s finančními problémy, tzv. distressed asset / podhodnocené aktivum s právním či finančním problémem. Poskytnutím kapitálu z majetku fondu do investované společnosti se stává fond podílníkem na budoucím zisku společnosti. Podle výše investice může dojít i k fúzi nebo akvizici nejen zadlužené společnosti.

Co získáte založením private equity fund:

 • kapitál na dobu trvání fondu, obvykle 10 let,
 • zlepšení cashflow pro Vaše podniky
 • plnou kontrolu nad správou fondu,
 • možnost vysokých výnosů fondu
 • daňové zvýhodnění sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 5 % oproti standardní sazbě 19 %

2) Nemovitostní fond

S nemovitostním fondem můžete s minimální investicí vlastnit nemovitosti nebo zakoupit podíl v nemovitostní společnosti či efektivně spravovat svá nemovitostní portfolia.

Co získáte založením nemovitostního fondu:

 • příjmy z pronájmu vlastněných nemovitostí,
 • ochranu peněžních prostředků před inflací,
 • bezpečnou investici v podobě spoluvlastnictví nemovitosti
 • daňové zvýhodnění sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 5 % oproti standardní sazbě 19 %
 • efektivní řízení investičního portfolia s vysokým výnosem

3) Venture capital fund

Fond umožňuje investice do inovativních projektů, startupů, skvělých technologický počinů  nebo do začínajících společností s atraktivním podnikatelským záměrem. Investor získává kapitálový podíl na firmě.

Co získáte založením venture capital fund:

 • soukromý kapitál pro financování podnikatelských aktivit
 • zkušené mentory s networkem v podobě aktivních investorů
 • daňové zvýhodnění sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 5 % oproti standardní sazbě 19 %
 • investiční nástroj pro Váš růst

4) Mohou být i investiční fondy zaměřené na investice do umění, automobilových veteránů, vína, whisky a mnoho dalších zajímavých investičních aktiv.

 

Neváhejte využít našich služeb, na nezávazné informativní schůzce vám rádi zpracujeme konkrétní koncept financování vašich představ.
Spolupracujte se skutečnými profesionály v oboru a dokonale se zorientujte v problematice zakládání a správy investičních fondů.
Po vyplnění kontaktního formuláře vás přesvědčíme, že spolupráce s námi je tou nejlepší cestou k založení investičního fondu.

Jakou formu mohou mít fondy ?
 • klasická právnická osoba (společnost s ručením omezeným, akciová společnost ,komanditní společnost, evropská společnost, družstvo),
 • SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem),
 • komanditní společnost na investiční listy,
 • podílový fond,
 • svěřenský fond.
Typ fondu se váže k právní formě a obecně fondy fungují ve dvou podobách:
 • otevřený fond – je umožněn vstup a výstup investorů v průběhu trvání fondu,
 • uzavřený fond – jakmile fond získá investice od investorů v požadované výši, uzavírá se pro ostatní potenciální investory
SICAV / Société d'investissement à Capital Variable / Investiční fond s proměnným kapitálem

Velmi oblíbenou a praktickou formou mezi klienty ZENRONu je oblíbený investiční fond s proměnným kapitálem tzv. SICAV, který přináší prvky akciové společnosti přizpůsobenou pro kolektivní investování. SICAV je velmi vhodný typ investičního nástroje s možností vytváření dalších podfondů. V případě podfondů SICAV je nutné si uvědomit, že se jedná pouze o účetně a majetkově oddělené části jmění SICAVu, které nemají vlastní právní subjektivitu.

Získejte nezávazný návrh ještě dnes. Zavolejte nám +420 222 703 205 , nebo vyplňte formulář níže.

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem zaslání odpovědi na Váš dotaz. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, budeme je používat pouze pro komunikaci s Vámi.
reCAPTCHA is required.