Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

KMENOVÉ LISTY ANONYMNÍ SPOLEČNOST S.R.O.

Můžete díky kmenovým listům docílit anonymity ve společnosti s.r.o. ? Ano!

 Kmenové listy v s.r.o.

Strukturu klasického s.r.o. a její založení společenskou smlouvou je všeobecně dobře známa. Výše podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným je úměrná vkladu, který do společnosti vložil. Každý podílník v s.r.o. je lehce dohledatelný v obchodním rejstříku a na různých internetových stránkách.

Jak docílit aby se vaše společnost s.r.o. stala anonymní ? Důvody k tomu mohou být zcela různé. Třeba si nepřejete, aby o každém Vašem podnikání měla přehled Vaše konkurence, kdykoliv se jí zachce.

Kmenové listy obecně

Pojem kmenové listy jsou velkým převratem v s.r.o. Do platnosti vstoupily jako významná novinka prvního ledna roku 2014 a mnoho podnikatelů o nich ještě nemá hlubší povědomí. Přinesl je nový zákon o obchodních korporacích (ZOK) jako možnost vydat k podílu společníka v s.r.o. kmenový list, jehož právní úprava je podrobněji popsána § 137 a násl. ZOK. Kmenový list je také vydáván jako cenný papír na řad, nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír a nemůže být vydán k obchodování na regulovaném evropském ani jiném trhu. Možnost vydání kmenového listu k podílu společníka v s.r.o. je podmíněna uvedením této možnosti ve společenské smlouvě. V společenské smlouvě lze u některých podílů zakázat vydání kmenového listu, zato některé podíly, a to i pokud jich je více, lze zcela anonymně převést na jednoho majitele. Musí na něm být uvedené všechny náležitosti, jako jsou označení, že se jedná o kmenový list, identifikace společnosti a společníka, vymezení podílu, ke kterému je tento kmenový list vydán. Pokud jeden kmenový nahrazuje více kmenových listů a podílů, musí být jejich rozsah také jasně definován.

Získejte anonymitu díky kmenovým listům ve společnosti s.r.o.

Jak jsme si řekli, kmenové listy jsou převoditelným cenným papírem na řad. Jako cenný papír jsou charakteristické svým rubopisem. V rubopisu cenného papíru je uvedeno jméno aktuálního majitele v řadě. Převod se nemusí uskutečnit prostřednictvím žádné smlouvy, natož notářského zápisu. K tomu stačí i ústní dohoda a následný zápis změny majitele v rubopisu, čímž se celý proces změny vlastnictví výrazně zjednodušuje. Místo podpisu taky postačuje otisk prstu, který by ale měl obsahovat určité ochranné prvky. Převod majitele podílu nabývá právní účinnosti po předložení této skutečnosti společnosti a následným zápisem změny vlastnictví v obchodním rejstříku. Teď se ale dostáváme k jádru problému a anonymity. Zákon totiž uvádí, že tato skutečnost by měla být doložena bez zbytečných průtahů, ale zároveň neuvádí,  ani přesněji neurčuje, dobu, do které se musí oficiálně vlastnický podíl přepsat.

Jméno skutečného vlastníka se tak může odtajnit až na valné hromadě. Takovým způsobem lze vykonávat podnikatelskou činnost anonymně, kdy oficiálním vlastníkem podílu je osoba uvedena v rejstříku, zatímco skutečným majitelem podílu je osoba uvedená na rubopisu kmenového listu a tudíž je majitelem někdo jiný. Zajímavá situace ale vzniká například v případě šetření policie, kdy se velice obtížně může dokazovat, kdo skutečně v určité době vykonával podnikatelskou činnost a disponoval majetkem, nebo vydával příkazy.

Výhody a nevýhody kmenových listů

Mezi výhody jednoznačně patří :

  • rychlá a neomezená převoditelnost podílu
  • dosažitelnost anonymity

Mezi nevýhody pro společnost patří :

  • fakt, že ostatní společníci ztratí přehled o tom, kdo je skutečným majitelem některého nebo i více podílů.
  • Skutečnost, zda bude k podílu vydán i kmenový list hraje významnou roli v problematice zástavy podílu. Pokud k podílu nebyl vydán kmenový list, je zástava možná za podmínek, za jakých ho lze převést. Když je ale podíl vázán kmenovým listem, a je tedy neomezeně převoditelný, vzniká jeho zástavní právo odevzdáním věřiteli.
Závěrem ke kmenovým listům

Jak je zřejmé, kmenové listy otevírají širší manévrovací prostor, zejména u některých strategických projektů, z hlediska jejich možné anonymity. Úžasná je možnost jejich rychlé a neomezené převoditelnosti, kde odpadá hodně zdlouhavých, ale také časově i  finančně náročných právních úkonů. Převod je možný kdekoliv a kdykoliv. Plusem je určitě i fakt, že na některé podíly se mohou vydat kmenové listy, u jiných podílů se může společenskou smlouvou vysloveně zakázat jejich vydání, nebo vymezit podmínky vydání kmenových listů. Vzhledem  k výše uvedeným výhodám určitě stojí za úvahu, zda si pořídit tento nástroj pro flexibilnější ovládání společnosti.

Získejte nezávazný návrh ještě dnes. Zavolejte nám +420 222 703 205 , nebo vyplňte formulář níže.

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem zaslání odpovědi na Váš dotaz. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, budeme je používat pouze pro komunikaci s Vámi.
reCAPTCHA is required.