Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

OCEŇOVÁNÍ, FINANČNÍ MODELOVÁNÍ

Oceňování podniku, hodnota firmy, finanční model

Ocenění a stanovení hodnoty podniku je složitá a náročná záležitost. Je potřeba mít hluboké znalosti ekonomických a odvětvových trendů, jak funguje konkrétní firma a znát její konkurenci. Do celého procesu je potřeba zohlednit kromě finančních informací i ty nefinanční z oblasti práva a regulativ. Kvalita oceňování a souvisejících služeb Zenronu je dána zkušenostmi a odborností celého realizačního týmu v Zenron Consulting s jasnou analýzou procesních návazností a jednoznačností měřitelných výsledků směřujících ke stanovení hodnoty podniku ke konkrétnímu účelu.

Zenron oceňování a finanční modelování (více zde)

Náš tým kvalifikovaných odborníků s akreditacemi, certifikovaných účetní, certifikovaných finančních analytiků, ekonomů, soudních znalců v oboru ekonomie  je připraven Vám pomoci.

Co od nás můžete získat ? 

Oceníme pro konkrétní účel akcie, podniky, hmotná a nehmotná aktiva

Naše související služby :

Strategická analýza (ukázka tabulek zde)

Finanční modelování pro účely finančního plánování, získávání kapitálu a analýzy investic

Finanční reporting

Fúze a akvizice, investiční analýza (zde)

Restrukturalizace, reorganizace, revitalizace a rekapitalizace

OCEŇOVÁNÍ - ZNALECKÉ POSUDKY - CONSULTING

 • Ocenění podniku a částí jeho majetku

 • Ocenění soukromých praxí

 • Ocenění obchodních a vypořádacích podílů

 • Ocenění nepeněžitého vkladu

 • Ocenění obchodního jmění

 • Stanovení výše přiměřeného vypořádání při převodu jmění na společníka

 • Znalecká zpráva o fúzi

 • Přezkoumání projektu přeměny

 • Přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

 • Stanovení výše škody z omezení podnikatelské činnosti

 • Ocenění duševního vlastnictví

- Metody oceňování zde
- Ukázka Znaleckého posudku z oboru ekonomie zde
- Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) | ČSÚ zde

Související služby:

Akvizice, fúze podniku
Chci prodat firmu, chci akvizici (koupit) podnik
Akviziční proces, podmínky, důležité informace
Aktuální nabídka a poptávka firem - prodej & akvizice

Jak Vám můžeme pomoci ? Kontaktujte nás.

Zenron Consulting

"Pro lepší zítřky"