Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz

Zpracování osobních údajů

V našem hlavním zájmu společnosti ZENRON SERVICE LTD odštěpný závod, je chránit vaše soukromí. Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Prostřednictvím formulářů na tomto webu nám můžete poskytnout základní osobní informace, ještě než tak učiníte, seznamte se také s podmínkami užití. Poskytnutím osobních údajů vyslovuje poskytovatel - subjekt údajů - souhlas se zpracováním těchto údajů správcem údajů - společností ZENRON SERVICE LTD odštěpný závod

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsme správcem vašich osobních údajů, které nám poskytnete. Pokud bude níže v textu uvedeno „správce“, rozumí se tím ZENRON SERVICE LTD odštěpný závod, Jindřišská 901/5, Praha 1, 110 00, IČ: 05555841, info@zenron.cz    +420 222 703 205

Podle Zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v IS má každý uživatel, který poskytl osobní údaje, právo písemně požádat správce dat, o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává. K vašim osobním údajům má ve společnosti správce přístup omezený počet pověřených osob.

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu, čísla ID, rodné čísla, trvalé bydliště, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. založení společnosti na klíč, provedení změn ve stávajících společnostech apod.) 
 • Vedení účetnictví
  Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing - zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení.

Pokud narazíme na zajímavou tvorbu někoho dalšího, rádi vám jeho práci v e-mailu doporučíme. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 • Osobní údaje pro Vás začneme zpracovávat od okamžiku, kdy některou z našich aplikací zaplníte prvním osobním údajem. Pozor, to platí i pro kontaktní formuláře na našich webových stránkách.
 • Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, kdy bude mezi Vámi a námi trvat Smlouva (i pokud za Služby neplatíte).
 • Osobní údaje budeme zpracovávat manuálně i automatizovaně.
 • Slibujeme Vám, že budeme osobní údaje zpracovávat s odbornou péčí.
 • Zavazujeme se, že budeme osobní údaje uchovávat a zpracovávat bezpečně a budeme používat veškeré přiměřené bezpečností systémy a postupy obvyklé pro zpracování osobních údajů.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.
Na webu www.zenron.cz využíváme funkce :
Google Adwords, Google Analytics, Sklik, zaznamenávání IP adresy,
Remarketing, Publikum podle zájmů, Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, Demografické a geografické cílení. Přehledy Google Analytics o demografii a zájmech.
Cílem je zaměření k lepšímu zacílení reklam na uživatele s konkrétními zájmy.
Dodavatelé třetích stran, včetně společnosti Google, zobrazují reklamy společnosti ZENRON na různých webech.
Dodavatelé z řad třetích stran (včetně společnosti Google) využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na webu www.zenron.cz

S vašimi osobními údaji bude nakládáno pouze způsobem odpovídajícím příslušným ustanovením zák. č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně k účelům: archivnictví vedené na základě zákona, nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů, kontaktování subjektu za účelem nabídky spolupráce, kontaktování subjetku ve věci soutěže pořádané správcem údajů.
Správce je oprávněna poskytnout jakékoliv dostupné informace o vaší osobě orgánům činným v trestním řízení.

Bezpečnost

ZENRON.CZ přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil veškeré u nás vedené údaje proti manipulaci , zneužití, ztrátě. Bezpečností opatření se pravidelně aktualizují a inovují.
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, spolupracovníci a partneři, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Naši pracovníci jsou z naší strany vázáni diskrétností, a smlouvami  o mlčenlivosti a nesdílení informací třetím stranám pod vysokou sankcí pokuty.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to následující poskytovatelé : 
ZENRON SERVICE LTD 
Office 406
7 Whitechapel Road
London 
1 1DU

Facebook.cz
Google.cz
Seznam.cz

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@zenron.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte : info@zenron.cz