Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

AKVIZICE, FÚZE PODNIKU

Za úspěšnou akvizicí stojí správné načasování a zhodnocení všech souvisejících aspektů

Vždy se jedná o celistvý projekt při němž je potřeba zhodnotit ekonomické, právní a daňové dopady na chod podniku. Zejména daňové otázky mohou značně ovlivnit celou transakci. Konsolidace a restrukturalizace jednoznačně vykazují rostoucí trend nejen v Evropě.
Nabízíme řešení v podobě specializovaných služeb při provádění akvizice, fúze, prodeji nebo restrukturalizaci podniku. Našimi klienty jsou podniky a investoři, fondy rozvojového kapitálu (private equity). Abychom mohli uspokojit i ty nejnáročnější mezinárodní investiční skupiny a podniky, spolupracujeme s týmem odborníků úzce vyprofilovaných na jednotlivé sektory podnikání, v různých zemích, tak abychom zajistili flexibilitu, kvalitu a odbornost při realizaci celé transakce. Nejsme sektorově ani územně vyhraněni, čímž jsme velmi flexibilní. Působíme prostřednictvím Zenron and Associates v dalších 18 zemích Evropy, Západní Afriky a Jižní Asie zaměřené právě na akvizice a fúze (M and A) a private equity (PE).

 

Co od nás získáte?
Akviziční proces, podmínky zde

Společně Vám přineseme řešení, prostřednictvím našich pevných vazeb  a rozsáhlých sítí zkušených mezinárodních odborníků v realizaci poradenských služeb a transakcí M and A (Fúze a akvizice) jak pro kupující tak i prodávající stranu. Pro kupujícího je podstatná a jednoznačná identifikace silných a slabých stránek, možných hrozeb a příležitostí této transakce. Kupující tak získává konkurenční výhodu díky rychlosti, účinnosti, efektivitě a ověření a podtrhuje tak své výhradní postavení . Kupující z titulu své vyjednávací pozice musí získat podrobné, jednoznačné informace týkající se cílové společnosti a případně identifikovat potencionální součinnost. Podniky jsou často prodávány formou organizované aukce. Na to je potřeba být velmi dobře informačně a fakticky připraven.

Portfolio služeb Akvizice, Fúze (M and A) 

Akviziční proces, podmínky zde

Akviziční strategie

Daňová modelace

Struktura transakce

Asistence při prodeji

Poakviziční integrace

Vyhledání, prověření vhodného partnera (Research, Due Dilligence)

Ocenění a příprava společnosti či její divize, část podniku

Před investiční prověrka pro kupujícího

Před investiční prověrka pro prodávajícího

Poradenství ohledně smlouvy o koupi a prodeji

Kontakt

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem zaslání odpovědi na Váš dotaz. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, budeme je používat pouze pro komunikaci s Vámi.
reCAPTCHA is required.