Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

AKVIZICE, FÚZE PODNIKU

Za úspěšnou akvizicí stojí správné načasování a zhodnocení všech souvisejících aspektů.

Vždy se jedná o celistvý projekt při němž je potřeba zhodnotit ekonomické, právní a daňové dopady na chod podniku. Zejména daňové otázky mohou značně ovlivnit celou transakci. Konsolidace a restrukturalizace jednoznačně vykazují rostoucí trend nejen v Evropě.
Nabízíme řešení v podobě specializovaných služeb při provádění akvizice, fúze, prodeji nebo restrukturalizaci podniku. Našimi klienty jsou podniky a investoři, fondy rozvojového kapitálu (private equity). Abychom mohli uspokojit i ty nejnáročnější mezinárodní investiční skupiny a podniky, spolupracujeme s týmem odborníků úzce vyprofilovaných na jednotlivé sektory podnikání, v různých zemích, tak abychom zajistili flexibilitu, kvalitu a odbornost při realizaci celé transakce. Nejsme sektorově ani územně vyhraněni, čímž jsme velmi flexibilní. Působíme prostřednictvím Zenron and Associates v dalších 18 zemích Evropy, Západní Afriky a Jižní Asie zaměřené právě na akvizice a fúze (M and A) a private equity (PE).

Co od nás získáte ? (Akviziční proces, podmínky zde)

Společně Vám přineseme řešení, prostřednictvím našich pevných vazeb  a rozsáhlých sítí zkušených mezinárodních odborníků v realizaci poradenských služeb a transakcí M and A (Fúze a akvizice) jak pro kupující tak i prodávající stranu. Pro kupujícího je podstatná a jednoznačná identifikace silných a slabých stránek, možných hrozeb a příležitostí této transakce. Kupující tak získává konkurenční výhodu díky rychlosti, účinnosti, efektivitě a ověření a podtrhuje tak své výhradní postavení . Kupující z titulu své vyjednávací pozice musí získat podrobné, jednoznačné informace týkající se cílové společnosti a případně identifikovat potencionální součinnost. Podniky jsou často prodávány formou organizované aukce. Na to je potřeba být velmi dobře informačně a fakticky připraven.

Portfolio služeb Akvizice, Fúze (M and A) (Akviziční proces, podmínky zde:

  • Akviziční strategie

  • Daňová modelace

  • Struktura transakce

  • Ocenění a příprava společnosti či její divize, část podniku

  • Vyhledání, prověření vhodného partnera (Research, Due Dilligence)

  • Před investiční prověrka pro kupujícího (due diligence zde)

  • Asistence při prodeji

  • Před investiční prověrka pro prodávajícího (vendor due diligence)

  • Poakviziční integrace

  • Poradenství ohledně smlouvy o koupi a prodeji

 

Související:

Chci prodat firmu, chci akvizici (koupit) podnik
Ocenění podniku, finanční modelování
Akviziční proces, podmínky, důležité informace
Aktuální nabídka a poptávka firem - prodej & akvizice

Jak Vám můžeme pomoci ? Kontaktujte nás

ZENRON

"Pro lepší zítřky"