Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

SKOTSKO

Skotské firmy za přiměřeně vysokých nákladů umožňují využití příznivého daňového systému, vysoké právní jistoty a husté sítě smluv o zamezení dvojího zdanění. Akcionáři kladoucí mimořádný důraz na soukromí zapojují do korporátních struktur navíc offshore akcionáře z Britských Panenských ostrovů nebo jiných zámořských území. Díky snadné administrativě, dlouholetému snižování daně z příjmů právnických osob a rychlému rozhodování soudů se britské společnosti těší vysoké míře důvěry a obliby jako centra pro své obchodní aktivity.

Podnikání ve Skotsku:

 • Přestože je stále, přes neutuchající úvahy o odtržení, zesilující navíc v současnosti díky brexitu, formálně závislé na Velké Británii, má svůj vlastní politický systém a právo, které je založeno na právu římském.
 • Skotští poslanci se mohou podílet na výsledku ohledně otázek týkajících se osudu Anglie, naproti tomu díky vlastnímu parlamentu má v rozhodování v některých problémech Skotsko samostatnost. K obnovení funkce skotského parlamentu došlo roku 1999 a značně se tak upevnilo národní sebevědomí.
 • Výhodou je především minimální byrokratické zatížení. V podstatě na celém území Velké Británie, Skotsko nevyjímaje, panují velmi příznivé podmínky pro podnikání.
 • Zaměstnanci jsou dostatečně flexibilní, na Ostrovech se díky tomu obecně potýkají s citelně nižší nezaměstnaností.
 • Další značnou devizu rozhodně znamená i stabilní a jednoduchý právní systém, v němž se lze jednoduše orientovat. K založení společnosti stačí i 24 hodin.
 • V zemi je dokonale rozvinut sektor bankovnictví a finančnictví, tím poskytuje stabilní zázemí. Kvalitní úrovně dosahuje i vzdělanost, absolventi univerzit dosahují špičkové úrovně a každým rokem se stále více z nich rozhodne v zemi začít budovat svou kariéru. Skotové jsou navíc proslulí svou loajalitou.

Základní údaje:

 • Skotsko patří mezi jednu z autonomních zemí konstituční monarchie Spojeného království Velké Británie a leží v severní části stejnojmenného ostrova.
 • Má samostatnou měnu, kterou je skotská libra. Tvarem i velikostí se neliší od té britské, můžete se setkat s několika modifikacemi. V zahraničí však můžete zejména v menších bankách a směnárnách narazit na problém s jejich směnou.

 

 • typ právnické osoby: LTD
 • doba založení: V řádu hodin, rychlost je jedním ze zásadních důvodů obliby zakládání obchodních korporací v této jurisdikcí.
 • počet společníků: Alespoň jeden, maximální počet limitován není. Společníkem se může stát jak fyzická, tak i právnická osoba.
 • rezidentura: Společník nemusí být rezidentem země.
 • základní kapitál: Minimální výše základního kapitálu není nikterak stanovena.
 • daňový systém: Nerezidenti jsou povinni k placení pouze daně ze zisku a z příjmu vzniklého na tomto území. Hlavní sazba daně z příjmu činí 23 %, do obratu 300 000 GBP pak 20 %. DPH se odvádí po dosažení obratu v přepočtu 2,5 milionu korun. Sazba daně činí 20 %.
 • účetnictví: Vedení účetnictví je povinné, stejně jako daňové přiznání.'
 • akcie na majitele: Nejsou dovoleny.
 • anonymita vlastníků: Anonymita je zajištěna, údaje o akcionářích nelze zjistit z obchodního rejstříku. Zanesen je zde pouze zakladatel. Možno rovněž pro uchování soukromí využít nominee akcionáře.