Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

SVĚŘENSKÝ FOND - ZAKLÁDÁNÍ A SPRÁVA

Posuňte ochranu a správu svého majetku na vyšší úroveň

Naše služby zahrnují také zakládání svěřenských fondů a jejich správu. Proč je užitečné a výhodné si založit svěřenský fond? To se dozvíte na následujících řádcích.

Historie svěřenských fondů sahá do středověku, kdy se snažila šlechta ochránit svůj majetek a nástupnictví před možností ztráty nebo špatnou správou majetku. Jistá forma takových to prvních svěřenských fondů měla jednoznačný úkol, aby byl majetek stále v držení rodu a nebyl ohrožen zvenčí a vybraní jedinci mohli požívat z takových to majetků prospěch, ale nemohli s ním svévolně nakládat či ho zatížit.

Svěřenský fond je určitá forma správy majetku, který vznikne jeho vyčleněním z vlastnictví jeho zakladatele, a přitom bude zcela anonymní. Tento majetek se poté stává majetkem bez právní subjektivity a poté se ihned stává majetkem anonymním – samostatným.  Zakladatel tohoto fondu si poté určí svěřeneckého správce, jenž se bude o majetek starat. Ale i tzv. beneficient, obmyšlený, příjemce má nárok na prospěch z majetku.  V souladu s určitými podmínkami svěřenského fondu (statutu), pobírá beneficient příjmy tohoto fondu, ale nemůže s nimi nijak nakládat. Právě díky tomuto pravidlu je všechen majetek pečlivě ochráněn před možnými riziky.

Služby, které nabízíme

ZALOŽENÍ FONDU

Náš zkušený tým právních a daňových specialistů Vám pomůže založit svěřenský fond ve vhodně zvolené destinaci na základě vašich preferencí a pomůže Vám vše doladit do posledního detailu.

PORADENSTVÍ

Pokud si nejste úplně jistí, zda je svěřenský fond pro Vás vhodný, rádi Vám pomůžeme najít pro a proti. Vezmeme v potaz i možná rizika, výhody, ale také potřebné náklady.

SPRÁVA FONDU

Co se týče správce, dočkáte se velice profesionálního přístupu a individuální péče. Úkolem takového správce je být řádným hospodářem, řídit všechny důležité procesy nebo například komunikovat s ochráncem (protektor).

Soukromé účely svěřenského fondu

Správa a investovaní za účelem určitého prospěchu

Ovládání majetku pomocí svěřenského fondu a jeho nezávislá spojitost s fyzickými nebo právnickými osobami je velkou výhodou. Je tak opravdu zabráněno nechtěným rychlým změnám, jako například prodej rodinného majetku.

Zajištění mezigenerační spojitosti

Vyčlenění vašeho majetku do určité třídy, velice dobře snižuje hrozbu špatné mezigenerační výměny.

Ochrana beneficentova soukromí

Beneficient ale ani vlastník se nijak nevyskytují ve veřejně dostupných databázích. Beneficient tedy může jakkoliv užívat majetek, aniž by se to dotklo jeho soukromí.

Ochrana majetku

Pokud oddělíte majetek od jeho původního majitele, ochráníte tak svůj majetek co nejvíce. Ten potom nepatří žádné právnické nebo fyzické osobě a je spravován jen pro dobro beneficentů.

Distribuce majetku

Zákony v České a Slovenské republice jasně určují, co se stane s majetkem například při rozvodu. U distribuce majetku může nastat to, že bude nestejnoměrná a může mít již stanovené určité podmínky nebo plnit vůli původního majitele.

Ochrana proti nepřátelům

Pokud máte svůj majetek dostatečně chráněn svěřenským fondem, je téměř nemožné, aby došlo k nepřátelskému převzetí.

Ing. Dávid Malcovský

jednatel
Jsme skutečnými profesionály v oboru a dokonale se orientujeme v problematice zakládání a správy svěřenských fondů. Využijte našich služeb a zkušeností, na nezávazné informativní schůzce vám rádi zpracujeme konkrétní koncept podle vašich představ.