Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

SVĚŘENSKÝ FOND - ZAKLÁDÁNÍ A SPRÁVA

Posuňte ochranu a správu svého majetku na vyšší úroveň

Naše služby zahrnují také zakládání svěřenských fondů a jejich správu. Proč je užitečné a výhodné si založit svěřenský fond? To se dozvíte na následujících řádcích.

Historie svěřenských fondů sahá do středověku, kdy se snažila šlechta ochránit svůj majetek a nástupnictví před možností ztráty nebo špatnou správou majetku. Jistá forma takových to prvních svěřenských fondů měla jednoznačný úkol, aby byl majetek stále v držení rodu a nebyl ohrožen zvenčí a vybraní jedinci mohli požívat z takových to majetků prospěch, ale nemohli s ním svévolně nakládat či ho zatížit.

Svěřenský fond je určitá forma správy majetku, který vznikne jeho vyčleněním z vlastnictví jeho zakladatele, a přitom bude zcela anonymní. Tento majetek se poté stává majetkem bez právní subjektivity a poté se ihned stává majetkem anonymním – samostatným.  Zakladatel tohoto fondu si poté určí svěřeneckého správce, jenž se bude o majetek starat. Ale i tzv. beneficient, obmyšlený, příjemce má nárok na prospěch z majetku.  V souladu s určitými podmínkami svěřenského fondu (statutu), pobírá beneficient příjmy tohoto fondu, ale nemůže s nimi nijak nakládat. Právě díky tomuto pravidlu je všechen majetek pečlivě ochráněn před možnými riziky.

Kde založit svěřenský fond ?

Dnešní velkou výzvou je otevření bankovních účtů u renomovaných bankovních domů, dále pak stálost a jistota právního rámce a v neposlední řadě i daňové zvýhodnění svěřenského fondu.

Oblíbené a léty prověřené destinace: Ostrov Man, Luxemburg, Lichtenstein, Panama, USA a v neposlední řadě od roku 2014 jsou možné i svěřenský fond v ČR.

Výhody svěřenského fondu

Tento fond slouží především veřejně prospěšnému (část majetku je poté vyčleněna na účel, který nijak neslouží původnímu zakladateli) nebo také soukromému účelu.

Soukromé účely svěřenského fondu:

Správa a investovaní za účelem určitého prospěchu – Ovládání majetku pomocí svěřenského fondu a jeho nezávislá spojitost s fyzickými nebo právnickými osobami je velkou výhodou.  Je tak opravdu zabráněno nechtěným rychlým změnám, jako například prodej rodinného majetku.

Ochrana majetku - Pokud oddělíte majetek od jeho původního majitele, ochráníte tak svůj majetek co nejvíce. Ten potom nepatří žádné právnické nebo fyzické osobě a je spravován jen pro dobro beneficentů.

Ochrana beneficentova soukromí – Beneficient ale ani vlastník se nijak nevyskytují ve veřejně dostupných databázích. Beneficient tedy může jakkoliv užívat majetek, aniž by se to dotklo jeho soukromí.

Distribuce majetku – Zákony v České a Slovenské republice jasně určují, co se stane s majetkem například při rozvodu.  U distribuce majetku může nastat to, že bude nestejnoměrná a může mít již stanovené určité podmínky nebo plnit vůli původního majitele.

Ochrana proti nepřátelům – pokud máte svůj majetek dostatečně chráněn svěřenským fondem, je téměř nemožné, aby došlo k nepřátelskému převzetí.

Zajištění mezigenerační spojitosti – Vyčlenění vašeho majetku do určité třídy, velice dobře snižuje hrozbu špatné mezigenerační výměny.

Služby, které nabízíme

Budeme Vás pečlivě poslouchat

Jedině pokud Vám budeme naslouchat, tak poznáme Váš život a budeme moci vytvořit tým nejen specialistů, ale také i zkušených správců, kteří promyslí plán svěřenského fondu s vašimi osobními hodnotami. Všichni tak vytvoříme speciální individuální řešení, které pro Vás bude výhodné i do budoucna a poskytne Vám a Vaší rodině bezpečí a ochranu.

Poradenství

Pokud si nejste úplně jistí, zda je svěřenský fond pro Vás vhodný, rádi Vám pomůžeme najít pro a proti. Vezmeme v potaz i možná rizika, výhody, ale také potřebné náklady. Díky naší pomoci si můžete být zcela jistí vaším rozhodnutím.

Zakládání svěřenského fondu

Náš zkušený tým právních a daňových specialistů Vám pomůže založit svěřenský fond ve vhodně zvolené destinaci na základě vašich preferencí a pomůže Vám vše doladit do posledního detailu. Po schválení stanov (Status, Notary Deed) za vás převezmou veškerou zodpovědnost (za administrativní proces založení vašeho fondu a za veškerou komunikaci s potřebnými orgány).

Správa svěřenského fondu

Co se týče správce, dočkáte se velice profesionálního přístupu a individuální péče. Úkolem takového správce je být řádným hospodářem, řídit všechny důležité procesy nebo například komunikovat s ochráncem (protektor).

 

Jsme skutečnými profesionály v oboru a dokonale se orientujeme v problematice zakládání a správy svěřenských fondů.

Využijte našich služeb a zkušeností, na nezávazné informativní schůzce vám rádi zpracujeme konkrétní koncept podle vašich představ.

Získejte nezávazný návrh ještě dnes. Zavolejte nám +420 222 703 205 , nebo vyplňte formulář níže.

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem zaslání odpovědi na Váš dotaz. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, budeme je používat pouze pro komunikaci s Vámi.
reCAPTCHA is required.