Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD – ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Odštěpný závod - Pobočka zahraniční společnosti v ČR

Jak nebýt dřevo a proč mít odštěpný závod a ne klasické s.r.o. ?

Co to odštěpný závod vůbec je ?

Tímto termínem se vás rozhodně nepokoušíme přesvědčit, abyste se místo dosavadního podnikání pustili do sféry dřevozpracujícího průmyslu. Termín odštěpný závod reflektuje organizační strukturu společnosti. Dříve existoval pod pojmem organizační složka. Dnes ho občanský zákoník upravuje termínem pobočka. A pozor, jedná se o skutečně zákoník občanský, ten obchodní totiž vzal počínaje rokem 2014 za své coby příliš složitý, takže se možná konečně někdy dočkáme toho, že nebudou vydávány neustálé novely a novely novel. Pokud pobočku zahraniční společnosti v ČR necháte zapsat do obchodního rejstříku, jsme již u zmíněného termínu odštěpný závod. Naše legislativa má zkrátka na všechno definice. Minimálně tři. Které s trochou štěstí znamenají někdy i totéž.

Naštěstí jsou k vám komplikované české zákony milostivé v tom, že pokud váš odštěpný závod vznikl tehdy, když platilo ještě původní označování, nemusíte ho přejmenovávat. Jenom se mění to, že od prvního ledna roku 2015 používá rejstříkový soud už pro zápis formulaci „odštěpný závod zahraniční právnické osoby”.

Pojďme se štěpit, jdeme zakládat

Zakládá se odlišně od klasické české obchodní společnosti. Zásadním rozdílem je, že nedisponuje právní subjektivitou. Což je opět jedna z takových milých definic, pod níž si mnoho lidí nedokáže představit vůbec nic konkrétního, velmi zjednodušeně to znamená, že se máte začít řídit právním řádem, se všemi právy i povinnostmi, které z toho vyplývají. Pro úplnost ještě dodejme, že novější formulace v občanském zákoníku používá již termín právní osobnost. U nás si zkrátka musíte proklestit cestu terminologickou džunglí, nebo se spojit s námi a ušetřit tak čas i peníze.

Odštěpný závod nemá právní subjektivitu i přesto, že je zapsán v obchodním rejstříku, což je jinak přesně ten moment, kdy právní subjektivita vzniká. Musí se proto zakládat právě v návaznosti na zahraniční právnickou osobu.

Ještě výše zmíněný obchodní zákoník trval na tom, že pojmenovat jej musíte v souladu s názvem vlastní společnosti. Když byl zrušen, z nové úpravy se tato pasáž jaksi vytratila.

Po vás to bude vyžadovat shromáždit si potřebné dokumenty (výpis z katastru nemovitosti kvůli sídlu, dále výpis z OR původní společnosti, souhlas jejích vlastníků atd.) a následně vyplnit a podat žádost, jednak aby vám mohlo být vydáno živnostenské oprávnění a jednak pro samo založení závodu, o něž budete žádat rejstříkový soud. Obě instituce vás obratem za vydání příslušných povolení ulehčí o správní poplatky.

Proč založit odštěpný závod aneb byrokrati všech zemí, sbohem !

Především proto, že jde o časově úspornější, jednodušší a levnější variantu oproti vzniku další svébytné společnosti. Ušetříte za služby notáře, který jinak musí dát příslušnou formu společenské smlouvě nebo zakladatelské listině. Odštěpný závod také umožňuje snadno rozšířit svoje podnikání do zahraničí. Zkrátka podnikáte bez toho, abyste si museli zřídit přechodné bydliště na úřadech. Navíc v očích úřadníků se ocitnete v pozici zahraniční společnosti, investora ze západu, poznáte to na upraveném tónu komunikace.

Odštěpný závod může fungovat relativně samostatně, zastupuje ho vedoucí, který je oprávněn za zakladatelskou společnost jednat a dále má vlastní IČO a potřebuje sídlo. Vnitřní organizační struktura se řídí legislativou státu, kde funguje, to znamená, že třeba musíte vést účetnictví tak, jak to zákon požaduje u nás. Díky zmíněné absenci právní subjektivity probíhají veškeré transakce uvnitř jediné právnické osoby, tedy na ryze neformální bázi. Což opět představuje poměrně citelné zjednodušení. Jestliže dostane pobočka nějakou tu majetkovou injekci od mateřské firmy, nejsou potřeba kupní smlouvy.

Komplikaci představuje to, že se procesu jejího zrodu bude týkat právní úprava daného státu, v němž sídlí právě ona zahraniční právnická osoba. Tudíž se v ní musíte vyznat. Než se odhodlaně přihlásíte k přijímacím zkouškám na právnickou fakultu, zadržte a raději vyzkoušejte založení odštěpného závodu tzv. na klíč.

S paragrafy si promluvíme místo vás, sejmeme z vás břímě spleti nařízení a zároveň jsme schopni zajistit i překlady potřebných listin. Poradíme vám přesně i v tom, které konkrétní musíte mít.

Jakmile budeme mít potřebné podklady pohromadě, založení odštěpného závodu proběhne přibližně do tří týdnů, takže jste oproštěni od zdlouhavého čekání a můžete mít klid na duši, že jste opravdu na nic důležitého nezapomněli.

Od cesty k vlastní podnikatelské seberealizaci vás tak dělí doslova jen pár kliknutí myší, stačí nás kontaktovat.

Získejte nezávazný návrh ještě dnes. Zavolejte nám +420 222 703 205 , nebo vyplňte formulář níže.

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem zaslání odpovědi na Váš dotaz. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, budeme je používat pouze pro komunikaci s Vámi.
reCAPTCHA is required.