Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

NIZOZEMSKO

Nizozemsko je nejstarší jurisdikcí poskytující daňové výhody mezinárodním společnostem. Jako své globální nebo evropské sídlo využívá Nizozemsko velké množství korporací ovládajících pobočky v dalších zemích. Nizozemsko nabízí velmi stabilní právní prostředí, příznivé prostředí pro holdingové společnosti a velmi vysokou image společnosti. Těchto výhod se však vyplatí využívat především velkým společnostem. Země totiž zejména v posledních letech zavádí mimořádně administrativně náročnou regulaci podnikání a náklady spojené s chodem společnosti jsou velmi vysoké. Přesto Nizozemsko zůstává, a v dohledné době i zůstane, zemí první volby pro holdingové společnosti požadující nekompromisní image.      

EKONOMICKÉ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V NIZOZEMSKU

 • V rámci analýzy Světové Banky Doing Business, která srovnává světové jurisdikce podle příznivosti podmínek pro oblast podnikání malých a středních firem, se Nizozemsko umístilo na 21. pozici ze 189 zemí.
 • Podle ukazatele zahraničního obchodu Trading Across Borders figuruje Nizozemsko na 13. místě, když při porovnání s průměrem zemí OECD vyniká především kratší dobou vyžadovanou na import i export.
 • Nízkou časovou náročností (123 hodin za rok) se Nizozemsko vyznačuje i z hlediska placení daní, kde mu v kategorii Paying Taxes patří 23. příčka. Celková frekvence daňových plateb středně velké společnosti za rok je nepatrně nižší než kolik činí průměr zemí OECD.

Proč si zvolit společnost v Nizozemsku pro Vaše podnikání:

 • Nizozemsko je jednou z nejstarších jurisdikcí.
 • Zahraničním společnostem nabízí daňové úlevy.
 • Nizozemsko se počítá mezi onshore země a lze jej popsat jako zemi s velmi zajímavým systémem zdanění společností.
 • V zemi funguje velké množství podnikatelských subjektů, které jsou nějakým způsobem daňově zvýhodněné, což je činí ideálními pro mezinárodní daňové plánování.
 • Popularita holandských společností souvisí s jejich využitím coby mateřských firem pro management společností dceřiných. To je umožněno velmi rozsáhlým systémem smluv o zamezení dvojího zdanění s dalšími zeměmi, včetně České republiky.
 • Nabízí velmi stabilní prostředí s vysoce rozvinutým právním systémem a nabízí prestižní image společnosti.
 • Nejčastější typ společnosti je Besloten Vennootschap (BV), ekvivalentní naší společnosti s ručením omezeným a Naamloze Vennootschap (NV), která odpovídá naší akciové společnosti.
 • Minimální základní kapitál je jedna jednocentová akcie, jedná se tedy spíše o formální věc než skutečnou investici.
 • Obvyklá výše základního kapitálu pro společnost typu BV činí 18 000 EUR, pro společnost typu NV se jedná o 45 000 EUR.
 • Společnosti mají povinnost držet své sídlo v Nizozemsku.
 • Registr firem je veřejně přístupný, společnosti tedy nabízejí nízkou míru anonymity.
 • Stejně jako v každé jiné evropské destinaci je vyžadováno určitá míra papírování.
  Firmy musí vést účetnictví a podávat daňové přiznání. Za určitých podmínek podléhají firmy auditu.
 • Základní sazby pro daň z příjmu právnických osob jsou 20% a 25% v závislosti na výši zdanitelného příjmu. Nižší sazba se týká příjmů do 200 000 EUR.
 • Důvodem, proč je Nizozemsko často voleno jako sídlo mateřské společnosti, je absence srážkové daně z výplaty dividend. Ačkoliv je základní sazba srážkové daně 15%, efektivní využívání smluv o zamezení dvojího zdanění je schopno ji eliminovat.
 • Sazby DPH jsou nastaveny na 0%, 6% a 19%.

Založení společnosti

Založení společnosti v Nizozemsku vyžaduje:

 • složení základního kapitálu na bankovní účet,
 • kontrolu názvu společnosti u obchodní komory,
 • vypracování společenské smlouvy a její ověření notářem,
 • obdržení potvrzení (Certificate of No Objection) od ministerstva spravedlnosti,
 • zápis společnosti do obchodního rejstříku a její registrace u místní daňové autority.

Sídlo obchodní společnosti musí být registrováno v Nizozemsku.

Minimální výše základního kapitálu je jedna akcie v hodnotě 1 cent, přičemž akcie mohou být v jakékoli měně. Obvyklá výše základního kapitálu společnosti typu BV činí 18 000 EUR, v případě společnosti typu NV se jedná o 45 000 EUR. Jsou povoleny akcie na jméno s omezeným či nulovým právem na převod a akcie s hlasovacím právem či bez něj. Omezení převodu akciií, které si mezi sebou akcionáři dohodnou, může být součástí stanov společnosti.

 

Typ právní entity: společnost s ručením omezeným (BV)
Doba založení: 5 pracovních dnů
Počet akcionářů: minimálně 1, maximum není uvedeno.
Akcionáři: mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
Základní kapitál: 1 EUR minimální, maximální neurčeno
Akcie na doručitele: není povoleno.
Je požadována registrovaná adresa v Nizozemsku.
Místní registrovaný agent není vyžadován.
Ředitelé: minimum je 1, fyzická osoba.
Rezidentská funkce ředitele: ředitelé nemusí bydlet v Nizozemsku.

Zdanění

Daň z příjmu právnických osob je 25% (20% z prvních 200 000 EUR zdanitelného příjmu)
Míra pobočky je 25%.
Daň z kapitálových výnosů činí 25%.
Daňová sazba dividend je 15%
Úroky, licenční poplatky 0%.
Čisté provozní ztráty mohou být převedeny zpět s příjmy o rok dříve a 9 let vpřed.
Standardní sazba DPH je pro většinu zboží a služeb 21%. Platí také snížená sazba 6% pro některé zboží a služby.
Registrace DPH je povinná pro všechny společnosti poskytující zdanitelné dodávky.
Uplatňovaly se dohody o dvojím zdanění s více než 70 zeměmi, které určovaly sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků. Většina dividend vyplácených fyzické osobě je osvobozena od daně.
Účetnictví. Účetnictví a příprava účtů je nutná, je nutné podání daňového přiznání.
Audit není povinný.

Získejte nezávazný návrh ještě dnes. Zavolejte nám +420 222 703 205 , nebo vyplňte formulář níže.

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem zaslání odpovědi na Váš dotaz. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, budeme je používat pouze pro komunikaci s Vámi.
reCAPTCHA is required.