Volejte + 420 222 703 205     info@zenron.cz    EN  RU  HU

ŠPANĚLSKO

Španělské království a na něj navazující iberoamerický prostor jsou bezpochyby významným trhem a aspirují, sportovně řečeno, k brzkému přečíslení anglicky mluvících trhů. Španělsko zůstává dle úrovně HDP nad průměrem členských zemí Evropské unie a patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám eurozóny. Jedním z určujících faktorů další prosperity země bude zřejmě efektivnost liberalizačních opatření, která vláda realizuje ve strategických sektorech elektroenergetiky, telekomunikací a dopravy.

 

Založení společnosti a podnikání ve Španělsku.  

Díky své kupní síle je Španělsko jedním z největších evropských trhů.

 • I přes nedávnou ekonomickou krizi si Španělská ekonomika udržuje dobrou pozici ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi.
 • Španělsko je dlouholetým členem EU a dalších mezinárodních organizací, což upevňuje již tak silné vazby na Velkou Británii a další evropské země.
 • Vzhledem k historickým vazbám na Jižní Ameriku – jejíž země byly po mnoho desetiletí španělskými koloniemi – je výhodné Španělsko využít jako evropskou základnu pro expanzi na jihoamerické trhy. Můžete tak využít výhod stabilního evropského právního prostředí a současně získat vazby na nové trhy v Jižní Americe.
 • Nejčastějšími typy společností jsou ve Španělsku Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) – odpovídá naší společnosti s ručením omezeným, a Sociedad Anonima (SA), což je ekvivalent akciové společnosti.
 • Pro založení firmy je třeba jednoho podílníka a jednoho jednatele.
 • Minimální základní kapitál je 3 000 EUR a podílníci ručí za dluhy firmy až do výše svých nesplacených podílů.
 • Stejně jako v každé jiné evropské zemi, bude třeba jistá míra papírování. Společnost má povinnost mít své sídlo ve Španělsku, musí vést účetní záznamy a podávat daňové přiznání. Za určitých podmínek se může stát předmětem auditu.
 • Registr firem je veřejně přístupný. Vždycky se ale dá najít nějaké řešení - pro větší anonymitu je možné využít tzv. nominee služeb.
 • Anonymita. Každý člověk – a podnikatel především – má právo na soukromí. To je náš názor! Anonymita je věcí principu, a vy na ni máte právo!
 • Základní sazba pro daň z příjmu právnických osob je 28%, od roku 2016 bude však zredukována na 25%. Pro nově vzniklé společnosti existuje daňová úleva a tyto firmy platí daň pouze ve výši 15% ze zdanitelného příjmu. Tímto krokem chce španělská vláda podpořit mezi lidmi podnikatelského ducha a zlepšit tak ekonomickou a finanční situaci ve Španělsku.
 • Základní sazba srážkové daně z výplaty dividend je 20%.
 • Španělsko má tři sazby DPH - 18%, 8% a 4%.
 • A jako bonus na závěr – Španělsko je signatářem mnoha smluv o zamezení dvojího zdanění.

INVESTOVÁNÍ VE ŠPANĚLSKU

Pro zahraniční investory je Španělsko lákavé svou rozlohou a počtem obyvatel při současném růstu ekonomiky. Klima pro zahraniční investice a kapitálové převody je zcela liberální. Zákony zaručují právo zahraničních investorů převádět do zahraničí bez omezení investovaný kapitál a výnosy z něj vytvořené ve Španělsku, stejně tak mohou volně převádět do zahraničí dividendy a zisk. V současné době Španělsko zaujímá deváté místo na světě z hlediska atraktivnosti investic (v rámci Evropské unie figuruje na čtvrtém místě). Převládají investice do finančního sektoru, energetiky a cestovního ruchu. Odvětvím se zvýhodněnými podmínkami pro zahraniční investice je energetika. O subvencích rozhoduje ministerstvo průmyslu a energie (mohou dosáhnout maximálně až 40 %). Nejvyhledávanějším cílem španělských investic v rámci zemí Evropské unie zůstávají pro své nesporné výhody Holandsko a Lucembursko.

Založte si společnost ve Španělsku a připojte se k velké siestě!

 

Typ právní entity: Sociedad Limitada
Čas založení: čtyři týdny
Počet akcionářů: minimálně 1, může být jakákoli státní příslušnost
Akcionáři: členové mohou být FO nebo podnikatelské subjekty.
Základní kapitál: 3000 EUR
Akcie na doručitele: povoleno
Registrovaná adresa je povinná, ale nemusí být fyzická
Sekretářka společnosti není povinná
Ředitelé: minimálně 1, maximum není definováno
Rezidentská funkce ředitele: ředitel nemusí mít bydliště ve Španělsku
Před zahájením procesu založení podniku ve Španělsku musí mít všichni cizinci, kteří mají bydliště nebo cizince s finančními záležitostmi ve Španělsku, daňové identifikační číslo nebo NIE.

Zdanění

Daň z příjmu právnických osob 25%
Pobočková daňová sazba 25%
Sazba daně z kapitálových zisků 25%
Srážková daň na dividendách, úroky 19%
Čisté provozní ztráty mohou být přenášeny proti příjmům.
Státní sazba DPH činí 21%, platí také snížené sazby ve výši 10% a 4%.
Dohody o zamezení dvojího zdanění s různými zeměmi se uplatňovaly, určující sazby daně z dividend, úroků a licenčních poplatků.
Účetnictví. Účtování a příprava účtů je nutná.
Audit se nevyžaduje, pokud jsou celkové aktiva nižší než 2,85 milionu EUR.
Anonymita a soukromí. Informace o ředitelích (správcích) a akcionáři jsou otevřeny v obchodním rejstříku.

Získejte nezávazný návrh ještě dnes. Zavolejte nám +420 222 703 205 , nebo vyplňte formulář níže.

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem zaslání odpovědi na Váš dotaz. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, budeme je používat pouze pro komunikaci s Vámi.
reCAPTCHA is required.